Fysioterapi

Fysioterapi er kunnskap om bevegelsesapparatets funksjon.
Balansen fokuserer på helse som en helhet. Vi ser derfor på fysioterapi som en nødvendig del av både det forebyggende og behandlende arbeidet på veien mot bedre helse.

Eureka_logo_liggende-1030x359

Fysioterapeutens oppgave er å forebygge, gjenopprette eller vedlikeholde bevegelsesapparatets funksjon. I ditt første møte med en behandler, vil vi foreta en grundig gjennomgang av din sykdomshistorie og utføre en rekke funksjonstester. Disse testene vil avdekke eventuelle ubalanser i muskel- og skjelettsystemet. Deretter setter vi opp en behandlingsplan med mål og delmål basert på funnene i undersøkelsen. Progresjon og effekt av behandlingen kvalitetssikres alltid gjennom re-testing.

I Eurekas klinikk møter du fysioterapeuter som ser hele deg, ikke bare skader eller smerten du har. Vår styrke er det tette, tverrfaglige samarbeidet med kiropraktorene, massasjeterapeutene og personlige trenere fra Balansen. Sammen streber vi etter å finne årsaken til dine helseplager og å gjenopprette god funksjon, fremfor å bare behandle symptomene.

Balansen samarbeider med Eureka og
Fysioterapeut Line Halvorsen
Line har spesialkompetanse på bekkenbunns- problematikk og inkontinens. Hun gjør også intramuskulær stimulering med nåler, trykkbølgebehandling, generell bløtvevsbehandling, kinesiotaping og såletilpasning.

 

 

 

 

Utviklet av: Skar Webutvikling - Designet av: Furore design og kommunikasjon