Motivasjonsprogram

Balansens motivasjonsprogram bidrar til at du får en god start på ditt medlemskap

Dokumentasjon viser at dersom du trener minimum 1,5 gang per uke i en periode på 8 uker, får du etablert en god treningsvane. Og trener du i snitt 1,5 gang per uke per år har du en positiv helseeffekt av ditt medlemskap, og det er viktig for oss!

Programtime

Gjennomføres innen en uke etter inngått kontrakt

 • Vi avklarer interesser, behov, mål og forventet fremdriftsplan.
 • Informasjon om aktuelle gruppetimer som passer for deg
 • Oppsett og gjennomgang av treningsprogram i studio
 • Opplæring i My Wellness APP og nøkkel

Oppfølging av treningsprogram

Gjennomføres ca 2 uker etter programtimen

 • Gjennomgang av eventuelle utfordriner
 • Tilbakemelding om deltakelse på aktuelle gruppetimer
 • Oppfølging på bruk My Wellness APP og nøkkel

Veien mot målet

Gjennomføres 5 – 6 uker etter programtimen

 • Samtale om progresjon og utvikling
 • Viktigheten av rekreasjon og avspenning
 • Endring av program
 • Nye gruppetimer
 • Følge fremdrift og resultater i My Wellness

Oppfølging og evaluering av de første åtte treningsukene

Gjennomføres ca 8 uker etter programtimen

 • Sjekke opprinnelig målsetning
  • Har du nådd målene?
  • Hvordan nå nye mål?

Etter at du har gjennomført motivasjonsporgrammet har du mulighet til å endre program, samtale med veileder, en gang hver 3. mnd uten ekstra kostnad.  

Utviklet av: Skar Webutvikling - Designet av: Furore design og kommunikasjon