EUREKA KIROPRAKTOR

 

Helse

Vi ønsker at Balansen skal være et sted der du blir inspirert og motivert til å ta vare på deg selv. Helsen din endrer seg stadig. Hvert valg du tar om hvordan og hvor ofte du skal bevege deg, hva og hvor mye du skal spise, og hvilke tanker du gjør gjeldende om deg selv og din hverdag, er avgjørende for din opplevelse av god eller mindre god helse. Sammen vil vi lage grobunn for mange små valg på veien mot opplevd bedre helse og økt livskvalite

Fysioterapi
Fysioterapi er kunnskap om bevegelsesapparatets funksjon.
Balansen fokuserer på helse som en helhet. Vi ser derfor på fysioterapi som en nødvendig del av både det forebyggende og behandlende arbeidet på veien mot bedre helse.

 

Fysioterapeutens oppgave er å forebygge, gjenopprette eller vedlikeholde bevegelsesapparatets funksjon. I ditt første møte med en behandler, vil vi foreta en grundig gjennomgang av din sykdomshistorie og utføre en rekke funksjonstester. Disse testene vil avdekke eventuelle ubalanser i muskel- og skjelettsystemet. Deretter setter vi opp en behandlingsplan med mål og delmål basert på funnene i undersøkelsen. Progresjon og effekt av behandlingen kvalitetssikres alltid gjennom re-testing.

I Eurekas klinikk møter du fysioterapeuter som ser hele deg, ikke bare skader eller smerten du har. Vår styrke er det tette, tverrfaglige samarbeidet med kiropraktorene, massasjeterapeutene og personlige trenere fra Balansen. Sammen streber vi etter å finne årsaken til dine helseplager og å gjenopprette god funksjon, fremfor å bare behandle symptomene.

Balansen samarbeider med Eureka og Fysioterapeut Line Halvorsen
Line har spesialkompetanse på bekkenbunns- problematikk og inkontinens. Hun gjør også intramuskulær stimulering med nåler, trykkbølgebehandling, generell bløtvevsbehandling, kinesiotaping og såletilpasning.

 

 

Kiropraktikk
Balansen samarbeider med Eureka kiropraktikk for å kunne tilby våre kunder et bredere behandlingstilbud for muskel- og skjelettplager. Eureka kiropraktikk ønsker å flytte fokus fra smertebehandling til optimalisering av helse, og deres filosofi tar utgangspunkt i kiropraktikkens grunnleggende tanke: Kroppen din kan!

Eureka Kiropraktikk Bodø er en tverrfaglig klinikk, og våre behandlingsmetoder er basert på forskning og klinisk erfaring innen nerve-, muskel- og skjelettsystemet. Vi jobber for å fremme et helhetlig helsetilbud gjennom kiropraktikk, kosthold, bevegelse og stressmestring. Hos oss har vi høyt kvalifisert personell, der vi jobber med blant annet idrettsutøvere, barn, gravide, spedbarn og generelle muskel- og skjelettplager.

KIROPRAKTOR Øivind Kolstad
Øyvind har allsidig kompetanse innen kiropraktoryrket med videreutdanning innen nevrologi.

KIROPRAKTOR Kyrre Neverdal
Kyrre er en kiropraktor med bred kompetanse, samt stor interesse for og videreutdanning innen idrettskiropraktikk.

KIROPRAKTOR Kenneth Bodøgaard
Kennet er en allsidig kiropraktor med videreutdanning innen nevrologi og Network Spinal Analysis (NSA).

Kontakt Eureka, trykk HER

Frisk rygg og nakke-kurs
Kurs for deg som sliter med plager i rygg og bekken.

Ryggsmerter

Treningsopplegget er utviklet i samarbeid med fysioterapeut og kiropraktor på Eureka.
Denne typen trening kan også hjelpe mot inkontinens-problemer.
Kursene er lagt opp til å være praktiske, med treningsterapi som er spesielt rettet mot rygg, buk og bekken. Øvelsene er individuelt tilpasset og du får oppfølging av en personlig trener.
Under kursperioden får du et treningsopplegg som du kan trene hjemme.

Kurs for deg som sliter med plager i nakke og skuldreNakkesmerter
Treningsopplegget er utviklet i samarbeid med fysioterapeut og kiropraktor.
Kursene er lagt opp til å være praktiske, med treningsterapi som er spesielt rettet mot nakke og skulder. Øvelsene er individuelt tilpasset og du får oppfølging av en personlig trener.
Under kursperioden får du et treningsopplegg som du kan trene hjemme.

Begge kurs har åtte ukers varighet.
Det er begrenset antall plasser, så vær rask! Bindende påmelding.
Du trenger ikke være medlem på Balansen for å delta på kursene.

For informasjon kontakt:
Tanja Næss tanja@balansen.no
Aina Brunstad aina@balansen.no

Balansen direkte: 75566666 post@balansen.no

Share This