MOTIVASJONS PROGRAM

motivasjon

Balansens motivasjonsprogram bidrar til at du får
en god start på ditt medlemskap

MOTIVASJONS PROGRAM
Dokumentasjon viser at dersom du trener minimum 1,5 gang per uke i en periode på 8 uker, får du etablert en god treningsvane. Og trener du i snitt 1,5 gang per uke per år har du en positiv helseeffekt av ditt medlemskap, og det er viktig for oss!
OPPFØLGING & GJENNOMFØRING
Programtime

Gjennomføres innen en uke etter inngått kontrakt

Vi avklarer interesser, behov, mål og forventet fremdriftsplan.
Informasjon om aktuelle gruppetimer som passer for deg
Oppsett og gjennomgang av treningsprogram i studio
Opplæring i My Wellness APP og nøkkel
Oppfølging av treningsprogram

Gjennomføres ca 2 uker etter programtimen

Gjennomgang av eventuelle utfordriner
Tilbakemelding om deltakelse på aktuelle gruppetimer
Oppfølging på bruk My Wellness APP og nøkkel
Veien mot målet

Gjennomføres 5 – 6 uker etter programtimen

Samtale om progresjon og utvikling
Viktigheten av rekreasjon og avspenning
Endring av program
Nye gruppetimer
Følge fremdrift og resultater i My Wellness
Oppfølging og evaluering av de første åtte treningsukene

Gjennomføres ca 8 uker etter programtimen

Sjekke opprinnelig målsetning
Har du nådd målene?
Hvordan nå nye mål?
Etter at du har gjennomført motivasjonsporgrammet har du mulighet til å endre program, samtale med veileder, en gang hver 3. mnd uten ekstra kostnad.

Share This