MOTIVASJONS
PROGRAM

motivasjon

Balansens motivasjonsprogram bidrar til at du får
en god start på ditt medlemskap

balansens motivasjons program hjelper deg og har dokumentert effekt.

MOTIVASJONS PROGRAM
Dokumentasjon viser at dersom du trener minimum 1,5 gang per uke i en periode på 8 uker, får du etablert en god treningsvane. Og trener du i snitt 1,5 gang per uke per år har du en positiv helseeffekt av ditt medlemskap, og det er viktig for oss!
OPPFØLGING & GJENNOMFØRING
Programtime

Gjennomføres innen en uke etter inngått kontrakt

Vi avklarer interesser, behov, mål og forventet fremdriftsplan.
Informasjon om aktuelle gruppetimer som passer for deg
Oppsett og gjennomgang av treningsprogram i studio
Opplæring i My Wellness APP og nøkkel
Oppfølging av treningsprogram

Gjennomføres ca 2 uker etter programtimen

Gjennomgang av eventuelle utfordriner
Tilbakemelding om deltakelse på aktuelle gruppetimer
Oppfølging på bruk My Wellness APP og nøkkel
Veien mot målet

Gjennomføres 5 – 6 uker etter programtimen

Samtale om progresjon og utvikling
Viktigheten av rekreasjon og avspenning
Endring av program
Nye gruppetimer
Følge fremdrift og resultater i My Wellness
Oppfølging og evaluering av de første åtte treningsukene

Gjennomføres ca 8 uker etter programtimen

Sjekke opprinnelig målsetning
Har du nådd målene?
Hvordan nå nye mål?
Etter at du har gjennomført motivasjonsporgrammet har du mulighet til å endre program, samtale med veileder, en gang hver 3. mnd uten ekstra kostnad.